POVEĆANE DEVIZNE REZERVE

 Devizne rezerve Narodne banke Srbije su u januaru povećane za 44,4 miliona evra i na kraju tog meseca su dostigle iznos od 10.646,3 miliona evra. Izraženo u dolarima, devizne rezerve su poslednjeg dana januara iznosile 14.838,7 miliona, a takav njihov nivo obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 442 odsto.
Devizne rezerve banaka su 31. januara iznosile 1.287,3 miliona evra, tako da su ukupne devizne rezerve zemlje dostigle iznos od 11.933,6 miliona evra, odnosno 16.632,9 miliona dolara. Najveći uticaj na povećanje deviznih rezervi Narodne banke Srbije u toku januara imao je priliv po kreditima od Svetske banke i Evropske investicione banke, u ukupnom iznosu od 155,2 miliona evra, i po osnovu izdvajanja obavezne devizne rezerve banaka, u neto iznosu od 36,4 miliona evra.
Iz deviznih rezervi Narodne banke Srbije u januaru je isplaćeno 6,3 miliona evra na ime izmirenja obaveza prema inokreditorima. Januarski obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu iznosio je 621,4 miliona evra, što je bilo za 388,9 miliona evra manje nego u prethodnom mesecu.
Narodna banka Srbije je u toku januara, da bi ublažila prekomerne dnevne oscilacije nacionalne valute, kao i da bi obezbedila nesmetano i efikasno funkcionisanje finansijskog tržišta u uslovima niske devizne likvidnosti bankarskog sektora, organizovala šest spot aukcija, na kojima je na međubankarskom deviznom tržištu prodala ukupno 245,5 miliona evra.
Dinar je u januaru nominalno depresirao u odnosu na evro za 2,6%.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA