BDP NEĆE TAKO BRZO RASTI OCENJUJE MMF

MMF je posle razgovora sa vlastima Srbije ocenio da srpska ekonomija ostaje suočena sa znatnim izazovima uprkos povoljnim trendovima. Nezaposlenost je i dalje velika i nastavlja da raste, dok su proizvodnja i investicije i dalje slabi, što, kako je ocenio MMF, nije dovoljno za osetnije povećanje standarda.
Komentarišući sugestije MMF-a da bi Srbija trebalo da promeni kurs u ekonomiji, ministarka Diana Dragutinovićeva kaže da se zalaže za novu javnu politiku koja bi, osim smanjenja javne potrošnje, trebalo da podrazumeva i tržišni kurs dinara, nizak deficit i inflaciju, sigurnost ugovora, borbu protiv korupcije i izgradnju dobre infrastrukture, jer su to kriterijumi koje primenjuju strani investitori kada se odlučuju za dolazak u Srbiju.
Prema njenim rečima, suština najvljene reforme penzionog sistema je smanjenje broja penzionera, a efekti reforme penzionog sistema koju je Vlada predstavila MMF-u pokazaće se za pet do deset godina. Osnovna ideja te reforme jeste smanjenje priliva novih penzionera, što se može postići podizanjem minimalnog starosnog doba za odlazak u penziju sa 53 na 58 godina, kao i produženja minimalnog radnog staža za žene, sa 35 na 38 godina - objasnila je Dragutinovićeva.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA