VLADA I NBS PRIPREMAJU NOVI PAKET EKONOMSKIH MERA

 

Predsednik Srbije Boris Tadić izjavio da se razmatraju mogućnosti smanjenja obaveznih rezervi banaka kako bi taj novac bio investiran u projekte koji obezbeđuju zaposlenost i podizanje životnog standard, u okviru novog paketa ekonomskih mera. Tadić je za Vreme rekao da Vlada razmatra mogućnost smanjenja obaveznih rezervi i da u dogovoru s guvernerom Narodne banke predloži novi paket ekonomskih mera. “Razmatra se mogućnost smanjenja obavezne rezerve, ali pod uslovom da oslobođeni novac bude investiran u produktivne grane privrede, da se to što pre vrati, da se podigne zaposlenost i obezbedi povećanje životnog standarda građana. Moramo i da objasnimo građanima da plate ne mogu biti podignute administrativnom odlukom", istakao je on.
Tadić je rekao da nikad neće predložiti privatizaciju Elektroprivrede Srbije i gasne privrede. "Postoje privatizacije koje kao predsednik Srbije nikada neću predložiti. To je privatizacija EPS-a, koja je kičma naše ekonomije i mi bismo taj nacionalni resurs morali da zadržimo za državu. Takođe i gasnu privredu", rekao je Tadić. "Sva je prilika da ćemo ući i u nove velike investicije, kao što su gradnja putne mreže u centralnoj Srbiji i istorijski projekat o kom smo sanjali i prethodnih decenija, a to je gradnja autoputa prema Crnoj Gori", rekao je on i dodao da će se rezultati razvoja infrastrukture osetiti već sledeće godine.
Međunarodni monetarni fond je podigao predviđanja privrednog rasta na dva procenta za ovu godinu, na 3,5 2011, četiri za 2012 i pet u 2013. Time bismo se ponovo vratili na ubrzani razvoj. To su dobre vesti, ali ima i problema. Moramo da smanjimo javnu potrošnju, smanjimo i racionalizujemo administraciju, rešimo problem javnih preduzeća koja su vrlo često gubitaši, rekao je Tadić.
Srpska vlast, kako je istakao, mora da vodi računa o tome da ukupni javni dug ne bude previsok kako bi bila sačuvana makroekonomska stabilnost i da Srbija ne dospe na spisak zemalja koje su u takozvanom dužničkom ropstvu. Prema rečima Tadića, bitno je da novo zaduživanje, koje opterećuje naredne generacije, isključivo bude plasirano u gradnju infrastrukture, a ne u potrošnju i u užitke današnje generacije.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA