SASTANAK STRANIH BANAKA, NBS I MMF-A

Pod pokroviteljstvom Međunarodnog monetarnog fonda i Narodne banke Srbije, danas se u Beču održava sastanak predstavnika srpske centralne banke i stranih banaka koje posluju u Srbiji. Tema razgovora kreditiranje na srpskom tržištu. Guverner Jelašić već je najavio da će na na sastanku biti reči o sporazumu sa stranim bankama, koje posluju u Srbiji, da smanje svoju izloženost za 20 odsto u odnosu na kreditnu izloženost dogovorenu sporazumom prošle godine.
Predstavnici matica 10 najvećih banaka koje posluju u Srbiji, sastali su se 27. marta 2009. godine, pod pokroviteljstvom MMF-a i NBS, kada je dogovoreno da te banke zadrže nivo kreditne aktivnosti u Srbiji na nivou s kraja 2008. godine. Za gradjane Srbije to bi značilo da bi te strane banke nastavile da donose štednju iz inostranstva i novac u Srbiju, čime bi obezbedile stabilnost i doprinele da kurs dinara ostane stabilan, objasnio je juče Jelašić.
Na sastanku banaka u Beču, poznatom u domaćoj javnosti kao "Bečka inicijativa", prošle godine dogovoreno je da se srpskoj privredi omogući da u vreme ekonomske krize održi likvidnost i proizvodnju, uz pomoć bankarskih pozajmica. Državni zvaničnici danas već iznose procene da domaća privreda izlazi iz recesije i da više nema potrebe za administrativnim merama kojima bi se bankama propisivali minimalni iznosi za kreditiranje.
Za postizanje prvobitnog Bečkog sporazuma sa bankama, uslov je bio da Srbija postigne sporazum s MMF-om, a novom sastanku u Beču prisustovaće i članovi Misije MMF-a, koja je 23. februara završila treću reviziju kreditnog aranžmana sa Srbijom.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA