STRANE BANKE ĆE NASTAVITI DA PODRŽAVAJU SRPSKU PRIVREDU

 

Matične banke deset najvećih stranih banaka koje posluju u Srbiji potvrdile su u petak u Beču da će nastaviti da ih pomažu u kreditiranju srpske privrede, saopštila je Narodna banka Srbije. Postignuta je saglasnost, kako se navodi u saopštenju, da su stabilizacijom makroekonomskih kretanja u Srbiji stvoreni uslovi za postepeno smanjivanje obaveza banaka o kreditnoj izloženosti, utvrđenih u martu prošle godine Bečkim sporazumom. Bečki sporazum je predviđao da strane banke u Srbiji u 2009. godini ne smanjuju ukupni iznos kredita u odnosu na 2008. godinu.
Novi dogovor u Beču, kako je navela NBS, "predstavlja podršku srpskoj privredi u periodu trenutne krize i izraz uverenja da će, nakon što se privredni oporavak ustali, nastupiti pozitivna kretanja". U Beču su se danas sa bankarima sastali predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda, Evropske komisije, Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske investicione banke, Grupe Svetske banke, kao Narodne banke Srbije.
Potpisnice Bečkog sporazuma su banke Inteza (Intesa San Paolo), Rajafajzen (Raiffeisen International), Euro EFG (Eurobank EFG), Nacionalna banka Grčke (National Bank of Greece), Unikredit, (Unicredit), Sosijete dženeral (Societe Generale), Alfa (Alpha), Folks (Volksbank International) i Pireus (Piraeus). Na današnjem skupu je ocenjeno da su se matične banke stranih banaka koje posluju u Srbiji ponašale kao odgovorni vlasnici da su, posle potisivanja Bečkog sporauma, povećavale iznos ukupnih kredita na srpskom tržištu.
Osnivači su, navodi se u saopštenju NBS, pomogli da se kapital banaka u Srbiji održi na dogovarajućem noivu, pa je tako u septembru 2009. pokazatelj adekvatnosti kapitala ukupnog bankarskog sektora iznosio 21 odsto. "Matične banke su potvrdile ranije preuzete obaveze u pogledu održavanja adekvatnosti kapitala i izloženosti prema Srbiji u skladu s makroekonomskim programom za 2010", saopštila je NBS. Na sastanku bankara u Beču pozitivno je ocenjeno uspešno okončanje trećeg razmatranja stend-baj aranžmana između Srbije i MMF-a.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA