DINARSKI KREDITI SA FIKSNOM KAMATOM


Sosijete ženeral banka najavila je danas da od 1. marta počinje da odobrava dinarske potrošačke kredite sa fiksnom kamatnom stopom. Pored gotovinskih i namenskih kredita indeksiranih u evrima i dinarskih kredita sa promenljivom kamatom, banka je u ponudu uvela i kreditne proizvode namenjene klijentima koji žele da izbegnu valutni i kamatni rizik, navedeno je u saopštenju.

Potrošački dinarski krediti sa fiksnom kamatom garantuju klijentima istu kamatu i istu ratu u dinarima tokom celog perioda otplate, i do 60 meseci, a namenjeni su kupovini robe ili plaćanju usluga za koje se može dobiti profaktura. Odobravaju se bez depozita i učešća, a nominalna kamatna stopa se kreće od 19 odsto.
"S obzirom na oscilacije vrednosti evra u proteklom periodu, kod klijenata čija primanja nisu vezana za evro, naročito klijenata sa nižim primanjima, javila se potreba za kreditnim proizvodom koji će im omogućiti bolje planiranje kućnog budžeta", izjavio je član Izvršnog odbora Sosijete ženeral banke Miroslav Rebić.
On je dodao da dinarski krediti, potrošački i gotovinski, sa fiksnom kamatom ovim klijentima omogućavaju da dodju do željenog proizvoda usluge ili gotovine, bez bojazni da će u nekom trenutku tokom otplate kredita postati kreditno preopterećeni zbog promene visine kamate ili vrednosti evra.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA