NOVE MERE POLOVINOM MARTA

Nove mere usmerene na privredu i građane, trebalo bi da budu dogovorene u prvoj polovini marta kaže državni sekretar u ministarstvu finansija Slobodan Ilić. "Vlada je u ovom trenutku najviše fokusirana na to kako da krediti, koji će ići kao stimulans za privredu i građane, ne budu plasirani u evrima nego u dinarima", rekao je Ilić i naveo da se u ovom trenutku sa NBS razmatra kompletan paket, a ne samo ono što se odnosi na vladine mere.
Ilić je rekao da bi u slučaju da bude doneta odluka da se fokus stavi samo na dinarske plasmane, onda trebalo da bude izvršena korekcija već donetog vladinog paketa mera za 2010. godinu. Da li će taj predlog biti usvojen, ne zavisi samo od države i NBS, već i od drugih poslovnih banaka, predočio je Ilić.
Što se tiče države, ona može, preko Fonda za razvoj, da plasira dinarske kredite i dinarske hartije od vrednosti, ali kada je reč o tim hartijama od vrednosti država mora da vodi računa o nivou i granicama zaduženosti dogovorenim sa Međunarodnim monetarnim fondom. On je naveo da će ključni izazov u ovoj godini biti i kako da se obezbedi da klijenti banaka na vreme vraćaju kredite, izražavajući uverenje da će kreditori, odnosno banke, biti opreznije. "Mislim da će ova godina biti interesantna što se tiče odnosa realnog sektora i banaka i verujem da će mere omogućiti da taj odnos bude kvalitetniji i da prodjemo sa što manje gubitaka i štete", rekao je Ilić.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA