MONETARNI ODBOR NBS USVOJIO NOVU ODLUKU O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA

Razmatrajući tekuća  ekonomska kretanja, Monetarni  odbor NBS, na sednici održanoj 5. marta 2010. godine,  odlučio je da zadrži referentnu kamatnu stopu na neizmenjenom nivou od 9,5 odsto.  Takođe, usvojena je i nova Odluka o obaveznoj  rezervi banaka kod Narodne banke Srbije, čiji je osnovni cilj unifikacija stope obavezne rezerve i njeno značajno smanjenje, kako na dinarsku, tako i na deviznu osnovicu. Jedan od ključnih razloga za donošenje nove odluke je činjenica da je postojeći sistem obavezne rezerve postao netransparentan i komplikovan zbog velikog broja izuzetaka i umanjenja koji su uzrokovali značajno odstupanje efektivne stope obavezne rezerve od  propisanih stopa. Nova odluka o obaveznoj rezervi stupa na snagu 18. marta 2010. godine. Detaljnjije

Novom odlukom izmenjena je i proširena osnovica za obračun obavezne rezerve, pošto je smanjen broj izuzetaka na koje se ne obračunava devizna obavezna rezerva i istovremeno su značajno smanjene stope obavezne rezerve - na dinarsku osnovicu na 5 odsto sa postojećih 10, a na deviznu osnovicu na svega 25 odsto sa postojećih 40, odnosno 45 odsto. Odluka je koncipirana tako da se usklađivanje sa novoutvrđenom stopom obavezne rezerve na devizne depozite vrši postepeno, u toku 2010. godine, a da se eventualni preostali iznos više izdvojene obavezne rezerve banaka vraća bankama u tri mesečne rate, počev od februara 2011. godine. Dakle, novi model obračuna obavezne rezerve predviđa tranzicioni vremenski period od godinu dana. Pri tome, opredeljenje Narodne banke Srbije, sadržano u novoj odluci, je da  se usklađivanje sa novom stopom vrši kroz dodatno stimulisanje aktivnosti banaka i to kako na strani prikupljanja depozita i dodatnog zaduživanja u inostranstvu, tako i na aktivnoj strani kroz kreditnu aktivnost banaka.

Na istoj sednici Monetarni odbor je usvojio i izmene Odluke o posebnim merama podrške finansijskoj stabilnosti zemlje, koja je  usklađena sa novom Odlukom o obaveznoj rezervi i kojom su zadržane pogodnosti za banke potpisnice Programa podrške finansijskoj stabilnosti zemlje. Istovremeno, u skladu sa zaključcima sastanka Inicijative za koordinaciju evropskih banaka održanom u Beču 26. februara ove godine, na kojem je postignuta  saglasnost u pogledu mogućnosti postepenog smanjivanja obaveza održavanja izloženosti banaka prema Srbiji, pomenutim izmenama obaveza održavanja izloženosti relaksirana je na 80 odsto usaglašenog iznosa počev od  aprila 2010. godine.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA