GODIŠNJICA POKRETANJA ZAJEDNIČKOG AKCIONOG PLANA

 

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropska investiciona banka i Svetska banka pokrenule su pre godinu dana - 27. februara 2009 - zajednički akcioni plan za podršku bankarskim sistemima i kreditiranju realne ekonomije u krizom pogođenoj centralnoj i istočnoj Evropi, podsetila je danas EBRD na svom Internet sajtu.

Te institucije su za finansijski plan zajednički izdvojile 24,5 milijardi evra za 2009. i 2010. i obavezale se da će koordinisano pružiti brzu pomoć, u skladu sa politikom svake od njih. "Drago nam je da objavimo da su naše institucije u 2009. već stavile na raspolaganje više od 19 milijardi evra finansijske pomoći finansijskim sektorima u tom regionu", navedeno je u saopštenju.

Tri globalne banke podsećaju da su, "u bliskoj saradnji sa Međunarodnim monetarnim fondom i Evropskom komisijom, učestvovale u političkom dijalogu u finansijskom sektoru tog regiona. Ti napori su doprineli da se spreče sistemska kriza i kolaps kreditiranja realne ekonomije".

Ističe se da "resursi koji još nisu iskorišćeni ostaju na raspolaganju tokom 2010. i u kasnijem periodu" i da sve prognoze ukazuju na to da će oni biti potrebni. Ove tri institucije su najavile da će u narednom periodu napore usmeriti na borbu s nasleđem krize, koja se ogleda u smanjenju kreditiranja u mnogim zemljama tog regiona, povećanju loših zajmova i još slaboj finansijskoj situaciji u bankama u nekoliko zemalja.

"Mi ćemo stoga pomagati bankama i kompanijama u restrukturiranju i čišćenju njihovih finansija i obezbeđivanju kredita, naročito malim i srednjim preduzećima. Takođe ćemo zajednički raditi na zadovoljenju specijalnih potreba u tom regionu, uključujući obezbeđivanje kredita u lokalnim valutama za korisnike koji nisu osigurani od gubitaka i za razvoj domaćih tržišta kapitala, u bliskoj saradni sa ostalim međunarodnim i evropskim institucijama i vladama", zaključeno je u zajedničkom saopštenju.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA