DEEVROIZACIJA U SRBIJI

Deevroizacija je u zajedničkom interesu svih i njena svrha je da monetarnu politiku učini efikasnijom i fleksibilnijom i smanji ranjivost finansijskog sektora. Ministarka finansija Dijana Dragutinović kaže i da visoka izloženost deviznom reziku, zbog evroizacije, predstavlja pretnju budućoj ekonomskoj stabilnosti zbog čega je neophodno da vlada i NBS i poslovne banke zajednički rade na procesu deevroizacije.
Prema njenim rečima, vlada mora da se uzdrži "od nepotrebnih akcija promovisanja evra", da se zadužuje u dinarima, subvencioniše dinarske kredite i da učini da potraživanja za restituciju glase na dinare. Dragutinovićeva je naglasila da bi vlada morala da obučava gradjane i privredu o deviznim rizicima, da zabrani oglase sa cenama u evrima i promoviše tržište državnih obveznica.
Ministarka je istakla da bi NBS radi deevroizacije trebalo da postigne nisku inflaciju, ojača diferencijalni tretman obaveznih rezervi banaka u dinarima i devizama i da pooštri zahteve kako bi klijenti banaka bili svesni deviznih rizika. Guverner NBS Radovan Jelašić je na Forumu izjavio da NBS u dužem razdoblju intenzivno radi na procesu deevroizacije, ali da je važno da i država podrži taj proces kroz mere koje je predložila ministarka finansija. Jelašić je istakao da to neće biti lak o niti popularno, jer sa sadašnjom inflacijom i referentnom kamatnom stopom dinarski krediti će narednih godina biti skuplji od kredita u evrima, ali je to prema njegovim rečima jedini način da se odbranimo od negativnih efekata

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA