POBOLJŠAN KREDITNI REJTING SRBIJE

Ministarstvo finansija saopštilo je juče da je međunarodna agencija za utvrđivanje rejtinga "Dan i Bredstrit" u martovskom izveštaju poboljšala kreditni rejting Srbije na DB 5a i prvi put svrstala našu zemlju u grupu država sa umerenim rizikom poslovanja.
Poboljšani kreditni rejting Srbije posledica je uspešno završene treće revizije stend-baj aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom i pojačane fiskalne discipline. Na povećanje rejtinga naše države uticala su pozitivna ekonomska kretanja u Srbiji, posebno smanjenje platno-bilansnog deficita na 5,7 odsto bruto domaćeg proizvoda, kao i procena da će ove godine BDP porasti više od prvobitno planiranih 1,5 odsto.
Takođe, povećanju rejtinga doprineli su i kontrolisani fiskalni deficit u 2009. godini koji je bio niži od deficita dogovorenog sa MMF-om, kao i opredeljenje Vlade Srbije da nastavi sa ekonomskim reformama čiji je cilj priključenje Evropskoj uniji. Ovakva ocena pomenute agencije pozitivno će uticati na strane investitore i njihovu odluku da ulažu u Srbiji, pri čemu ona potvrđuje da su uslovi poslovanja u našoj zemlji sve bolji.
Poboljšani kreditni rejting Srbije ukazuje na to da je Srbija na dobrom putu oporavka i izlaska iz recesije i da Vlada Srbije vodi ispravnu ekonomsku i fiskalnu politiku, ističe se u saopštenju.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA