KREDITI NEĆE POJEFTINITI

Bankarske marže u Srbiji najviše u regionu, što bankari pravdaju time da je ulaganje u Srbiji rizično. U poslednjih mesec i po dana Srbija dobila dve međunarodne potvrde o poboljšanju poslovnog rejtinga. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj i rejting agencija "Dan i Bredstrit" prvi put je svrstala Srbiju u grupu zemalja s umerenim rizikom poslovanja. I pored toga, banke ne smanjuju svoje marže, pravdajući to visokorizičnim ulaganjem u Srbiju.
Ukoliko je ukupna kamata na kredit u evrima osam odsto, euribor kamata na evropskom tržištu je jedan odsto, a sve preko je zarada banke. Tako je i sa dinarskim pozajmicama. Ako je ukupna kamata 17 odsto, 9,5 procenata je osnovna kamata Narodne banke, a sve preko je marža. Takve bankarske marže su među najvišim u regionu.
Sekretar Udruženja banaka Veroljub Dugalić rekao je da će se na ozbiljnije promene u pogledu snižavanja kamatnih stopa i smanjenja rizika još malo pričekati, i pored pomaka koje su prisutni. Ekonomisti kažu da dosadašnja istraživanja potvrđuju da bankarske marže u velikoj meri nisu pratile izveštaje o riziku i da su uvek više od procenjenog rizika.
Profesor Ekonomskog fakulteta Boško Živković kaže da su naše marže neopravdano visoke. Međutim, Živković smatra da se pomak već dogodio, jer je Centralna banka nagovestila smanjenje obaveznih rezervi, ali nažalost sa odloženim dejstvom, pa će se posledice osetiti tek u sledećoj godini.
Građani Srbije za sada uglavnom ćute i plaćaju. Do sada se desilo samo u jednom slučaju da banka povuče odluku o povećanju marži nakon što su se klijenti udružili i javno protestovali. "Kada je reč o poslovnoj politici banke, građani nemaju puno prostora", rekao je saradnik Centra za slobodno tržište Aleksandar Stevanović.
"Očigledno da postoji stav, a ja verujem da je tačan, da građani i sa nekom organizovanom akcijom ne bi mogli da urade nešto posebno", rekao je Stevanović. Na to da su marže u Srbiji sedam puta više nego u matičnim zemljama banaka, još letos je upozorio i premijer, ali od tada do danas na tržištu nije bilo promena.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA