NEOPHODNO FINANSIRANJE IZ DOMAĆE ŠTEDNJE PORUČUJU IZ SVETSKE BANKE

Šef kancelarije Svetske banke u Beogradu Sajmon Grej izjavio je da Srbija mora da uskladi strategiju da bi unapredila razvoj i infrastrukturu. "Srbija ima viziju, volju i snagu da uradi stvari kada to želi, ali mora da uskladi strategiju da bi ostvarila tu viziju", rekao je Grej na Poslovnom forumu na Kopaoniku. Grej je naveo da bi strategija mogla da se uskladi oko programa pridruženja Srbije Evropskoj uniji.
On je ocenio i da je neophodno jačanje institucija, kao što su Komisija za zaštitu konkurencije i Agencija za energetsku efikasnost da bi mogle da rade svoj posao na pravi način. Grej je ocenio i da će usklađivanje različitih strategija i jačanje institucija biti veći izazov za Srbiju u narednih deset godina, jer će morati da primeni novi model rasta, više zasnovan na finasiranju iz domaće štednje i poboljšanju efikasnosti vlade.
Prema rečima Greja, Srbija neće moći da se oslanja u istoj meri na priliv stranih direktnih investicija i moraće više radi na njihovom privlačenju, zbog čega je neophodno poboljšati poslovnu klimu. Kako je naveo, ne treba odustati od reforme javnog sektora u Srbiji. Grej je kao slabost Srbije naveo nesposobnost da realizuje planove, iako su, prema njegovim rečima, prednosti Srbije jaka vizija, posvećenost ciljevima i, kako je ocenio, briljantni ljudi.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA