GRČKE BANKE SIGURNE

Banke u Srbiji, čiji su vlasnici grčke banke, nemaju probleme u poslovanju i štednja u tim poslovnim bankama je sigurna. Kako je navela NBS, Vojvođanska banka, Piraeus, Alpha banka i Eurobanka EFG, čije su matične banke u Grčkoj, u ukupnoj bilansnoj sumi bankarskog sektora Srbije učestvuju sa 16,3 odsto, zbog čega, kako se ističe, centralna banka pažljivo prati sva dešavanja vezana za tu grupu banaka.
Agencija za utvrdđvanje kreditnog boniteta Fitch ratings smanjila je krajem februara rejtinge bankama Piraeus, Alpha, Eurobank EFG i Nacionalnoj banci Grčke, koja je vlasnik Vojvođanske banke jer očekuje dalje pogoršanje stanja ekonomije Grčke. Rejtinzi su spušteni po jedan stepen, na tri Be (BBB), što je rejting na dva stepena iznad visokorizičnog. Narodna banka Srbije je istakla da su banke u Srbiji, uključujući i one u vlasništvu banaka iz Grčke, visoko solventne i likvidne i da ne postoje problemi u njihovom poslovanju koji bi mogli da dovedu ugrožavanja interesa klijenata.
Takozvane grčke banke u Srbiji, navela je NBS, prema srpskim zakonima su domaće banke čiji su akcionari matične banke iz Grčke i imaju status domaćih kompanija. Novac koji je uložen u kapital tih banaka ne može se povući i on ostaje u Srbiji kao trajna garancija solventnosti ovdašnjim deponentima, kreditorima i drugim poveriocima, istakla je NBS.
Narodna banka je istakla i da se mogućnost povlačenja sredstva iz Srbije odnosi na otplatu kredita koje su ranije uzele strane kompanije i matične banke, ali da je banka dužna da obezbedi da te otplate ne ugrožavaju stabilnost poslovanja na srpskom tržištu. Sve banke u Srbiji u grčkom vlasništvu i njihove matične bankarske grupe su, prema Bečkom sporazumu, preuzele obavezu da održavaju stalni nivo plasmana u Srbiji, navela je NBS i dodala da se na osnovu toga ne očekuje smanjenje kreditne aktivnosti na srpskom tržištu.
Kreditna aktivnost četiri grčke banke u Srbiji, navela je NBS, povećala se tokom 2009. više od 10 odsto i te banke imaju značajne likvidne rezerve, tako da potoji značajan potencijal koji omogućava dalji kreditni rast.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA