BANKE MENJAJU KAMATNE STOPE BEZ JASNIH USLOVA

Većina od deset ispitivanih banaka u Srbiji ne daje jasne i precizne informacije o uslovima odobravanja kredita, naročito o uslovima promene kamatnih stopa, što onemogućava korisnike finansijskih usluga da naprave dobar izbor i donesu racionalnu odluku o uzimanju kredita, rezultati su istraživanja koje je danas objavila Asocijacija potrošača Srbije.
Ta Asocijacija je metodom "tajni kupac", uz finansijsku podršku Američke agencije za pomoć i razvoj (USAID) organizovala da njeni istraživači posete deset banaka, po jednu filijalu u Novom Sadu i Beogradu i da traže informaciju pod kojim uslovima mogu da 'kupe' kredit od 400.000 dinara za opremanje stana, sa poželjnim rokom otplate do pet godina.
Prema rečima člana Upravnog odbora Asocijacije potrošača Borislave Dejanović koja je danas prezentovala istraživanje, u ugovorima banke predviđaju veliki broj mogućnosti za promenu visine kamatne stope bez jasno utvrđenih uslova, što je do sada najčešći razlog za prigovore i sporove.
Najmanje su razrešena pitanja vezana promenljivost kamate u toku otplate, naročito pod kojim uslovima se kamata može promeniti, koliko često i do koje visine. U većini banaka dat je odgovor da je kamatna stopa promenljiva kao i da se klijenti obaveštavaju o 30 dana pre promene (sem jedne filijale u kojoj je rok 15 dana) dok u većini pisanih informacija stoji rok od 15 dana.
Na zahtev klijenta da daju nacrt ugovora o kreditu, kako bi se taj ugovor kod kuće do detalja proučio, pet od 20 filijala je odgovorilo potvrdno, rekla je Dejanovićeva, a iz prezentacije se moglo uočiti da su se među tim bankama našle "Rajfajzen banka", "Hipo alpe adria banka" i "Uni kredit banka".

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA