NBS DOBILA OKO 1.500 PRIGOVORA

Narodna banka Srbije je tokom 2009. godine primila oko 1.500 prigovora klijenta u vezi realizacije finansijskih usluga u Srbiji. "Oko 80 odsto tih prigovora odnosilo se na banke, a najveći broj na kreditne poslove", rekla je zamenikca generalnog direktora Centra za zaštitu prava korisnika NBS Radica Dimitrijević.
Dimitrijevićeva je navela da su se ti prigovori najviše odnosili na povećanje kamate u toku otplate kredita, probleme sa prevremenom otplatom, na refinansiranje kredita, valutne klauzule, kao i revalorizaciju ostatka duga u skladu sa rastom cena na malo. Ona je istakla da u prigovorima nisu zaostajali ni pritužbe na depozitne poslove i poslovanje sa platnim karticama.
"NBS je na osnovu tih prigovora zaključila da su banke nedovoljno transparentne u radu, klijenti ne dobijaju pisane informacije, odredbe dozvoljavaju jednostrano tumačenje", kazala je ona. Dimitrijevićeva je dodala da NBS se u velikom broju spornih slučajeva koji su nastali a koji nisu mogli da se rešavaju pojavljivala kao medijator u rešavanju tih sporova.
Prema njenim rečima NBS još od 2004. godine kada je na snagu stupio Zakon o osuguranju pokušava da na najbolji način zaštiti korisnike finansijskih usluga, Centar za zašttiu prava korisnika je osnovala 2007. godine a poslednji u nizu propisa je i Odluka NBS iz novembra 2009. kojom su utvrđena pravila ponašanja banaka u odnosu sa klijentima.
Dimitrijevićeva je navela da je ta Odluka NBS obavezala sve banke da daju neophodne informacije klijentima o svojim uslovima, a obavezno je i davanje nacrta ugovora o kreditu. Prema njenim rečima predviđene su i mere prema bankama koje ne poštuju tu Odluku.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA