MMF PORUČUJE NEOPHODNA PRIVATIZACIJA JAVNIH PREDUZEĆA

Stalni predstavnik Međunarodnom monetarnog fonda u Beogradu Bogdan Lisovolik izjavio je danas da bi, sa obnavljanjem svetske ekonomije i izlaskom iz ekonomske krize, trebalo obnoviti proces privatizacije javnih preduzeća u Srbiji. Lisovolik je, na okruglom stolu koji je organizovala "Ekonomist medija grupa", ukazao da bi proces privatizacije trebalo početi kroz korporativizaciju tih preduzeća, a zatim sprovesti restrukturiranje i prodaju i ne čekati "idealne" tržišne uslove. Što se tiče ostalih reformi, koje bi trebalo sprovesti u javnim preduzećima, on je naveo da bi trebalo povećati transparentnost u poslovanju, pojednostaviti i ujednačiti regulativu za ta preduzeća, urediti pitanja gubitaka i njihovog ograničenja i pojačati nezavisnost uprava.

Lisovolik je podsetio da je postignut konsenzus da bi Srbija trebalo da pređe na novi model ekonomskog rasta zasnovan na rastu izvoza domaće štednje i davanju šanse dinaru protiv evra. Prema njegovim rečima, javna preduzeća bi mogla da povećaju izvoz, boljim poslovnim rezultatima nakon privatizacije, dok bi uvođenje konkurencije dovelo do nižih cena i svođenja plata u tim preduzećima na umereni nivo.

Lisovolik je ukazao i da bi javna preduzeća mogla da pomognu domaćoj valuti tako što bi se više zaduživala u dinarima a ne u evrima. Takođe, veća transparentnost u poslovanju javnih preduzeća omogućila bi predvidljivije kretanje cena energenata što bi centralnoj banci olakšalo ciljanje inflacije. Pomoćnik ministra finansija zadužen za javna preduzeća Igor Momčilović ocenio je da bi država pre privatizacije trebalo da donese odluku da li nešto mora da zadrži u svom vlasništvu ili ne, a to može samo ako zna sa čime raspolaže. "Država to u ovom trenutku ne zna u potpunosti", rekao je Momčilović i dodao da bi ona zbog toga trebalo da preduzme aktivnosti da jasno identifikuje imovinu javnih preduzeća.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA