PREZENTOVANI SUBVENCIONISANI DINARSKI KREDITI

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mladjan Dinkić predstaviće sutra nove dinarske potrošačke kredite za gradjane, kao dopunu vladinog paketa mera za ublažavanje negativnih efekata svetske ekonomske krize, saopštilo je danas resorno ministarstvo. Dinkić je ranije najavio da će radi povećanja domaće tražnje biti uvedeni dugoročni subvencionisani dinarski krediti, što bi trebalo da dovede do bržeg rasta domaće privrede.

Radilo bi se o kreditima za nižu i srednju klasu, sa maksimalnim iznosom do 300.000 dinara, rokom otplate do tri godine, počekom od godinu dana i jednocifrenom kamatnom stopom. Ministarka finansija Diana Dragutinović je ranije izjavila da subvencionisani krediti u dinarima, o kojima bi Vlada Srbije trebalo da donese odluku na narednoj sednici, 25. marta, imaju nekoliko prednosti u odnosu na sve pozajmice koje je do sada vlada subvencionisala iz budžeta.

"Prednost tih kredita za krajnje korisnike je što su čisto dinarski, a ne s valutnom klauzulom, tako da u sebi ne kriju rizik od rasta deviznog kursa. Za korisnike je, takodje, bolje to što će to biti dugoročni, a ne kratkoročni krediti, a ni kamatna stopa za njih neće biti visoka, jer će biti samo dva-tri odsto veća od stope inflacije", izjavila je Dragutinovićeva. "Uz to, zbog grejs perioda, u kom obaveze miruju, otplata tih kredita počeće praktično kad Srbija izadje iz recesije", navela je ministarka.

Ona je saopštila da će uz gotovinske, država nastaviti da subvencioniše i dve vrste namenskih kredita, takodje u dinarima - za kupovinu bele tehnike i nameštaja domaćeg porekla i za plaćanje turističkih aranžmana. Dragutinović je pojasnila da je odlučeno da za siromašnije slojeve stanovništva, s mesečnim primanjima do 30.000 dinara, kamatna stopa na subvencionisane dinarske kredite bude niža, odnosno 7,5 odsto godišnje, dok će za gradjane s primanjima do 80.000 dinara kamata biti 8,95 odsto.

Uz to, država će iz budžeta bankama na svakih 100 dinara takvih kredita plaćati šest, odnosno pet dinara, tako da će za banke ukupna kamatna stopa biti nešto manja od 15 procenata godišnje. Dragutinović je potvrdila da je za subvencionisanje dinarskih kredita u budžetu predvidjeno 500 miliona dinara, a u vladi očekuju da će to biti dovoljno da banke krajnjim korisnicima odobre 10 milijardi dinara pozajmica u dinarima, s rokom otplate do tri godine, na maksimalan iznos pojedinačnog kredita do 300.000 dinara.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA