EUROBANKE EFG ČETVRTA BANKA U SRBIJI PO BILANSNOJ AKTIVI

Ukupna aktiva Eurobanke EFG Srbija porasla je 2009. godine više od 18 odsto u poređenju sa 2008, na 147 milijardi dinara, saopštila je danas ta banka. Zahvaljujući rastu aktive, tržišno učešće Eurobanke EFG povećano je na 6,8 odsto i sada je ta banka četvrta u Srbiji.

Eurobanka EFG je objavila i da je u 2009. imala oporezovanu dobit od 2,8 milijardi dinara, i poboljšala likvidnost uvećavši bazu depozita za šest odsto, na 71 milijardu dinara. U saopštenju se navodi i da Eurobanka EFG u Srbiji zauzima treću poziciju po ukupnom kapitalu.

Na kraju 2009. godine ukupan kapital Eurobanke EFG Srbija bio je 38,4 milijarde dinara, a odnos adekvatnosti kapitala 18,3 odsto. Operativni prihodi porasli su u 2009. za tri odsto, na 11,2 milijarde dinara, a neto prihodi od kamate ostali kao 2008, 8,5 milijardi.

Eurobanka EFG u Srbiji je deo Eurobanke EFG Grupe, evropske bankarske organizacije sa ukupnom aktivom u fiskalnoj 2009. od 84,3 milijarde evra. Ta grupa posluje u Grčkoj, Bugarskoj, Srbiji, Rumuniji, Turskoj, Poljskoj, Ukrajini, Britaniji, Luksemburgu i na Kipru.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA