DOBIT KOMERCIJALNE BANKE DVE MILIJARDE DINARA

Komercijalna banka ostvarila je u prošloj godini dobit pre oporezivanja od 2,05 milijardi dinara, objavila je beogradska banka na sajtu srpskog tržišta kapitala. Godinu dana ranije, neoporezovana dobit Komercijalne banke bila je 2,81 milijardu dinara. Prošle godine Komercijalna banka je zabeležila prihod od kamata od 14,7 milijardi dinara prema 10,9 milijardi godinu dana ranije.

Prihodi od naknada i provizija istovremeno su premašili četiri milijarde dinara i bili su za milijardu veći nego 2008. Bilans uspeha Komercijalne banke pokazuje i da su u 2009. smanjeni rashodi po osnovu otpisa plasmana i rezervisanja na 1,36 milijardi dinara sa 1,52 milijarde u 2008.

Ukupna aktiva Komercijalne banke bila je na kraju prošle godine 205,25 milijardi dinara prema 170,86 milijardi na kraju 2008. Obična akcija Komercijalne banke, sa B Listinga Berze, trenutno košta 29.500 dinara prema maksimalnih u poslednjih 12 meseci 39.000 iz septembra i minimalnih 16.300 dinara iz marta prošle godine.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA