POVLAČENJE NAREDNE TRANŠE OD MMF-A POČETKOM APRILA

Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić izjavio je danas da je povlačenje naredne tranše kredita od Medjunarodnog monetarnog fonda od 350 miliona evra planirano za početak aprila. Očekuje se da Bord direktora MMF-a odobri treću reviziju stend-baj aranžmana sa Srbijom 31. marta, posle čega će uslediti povlačenje treće tranše kredita, rekao je Jelašić na konferenciji za novinare.

Prema njegovim rečima, time će Srbija stići na 300 odsto osnivačke kvote, koju ima u MMF-u, posle čega se na pozajmljena sredstva plaća dodatna kamata od dva odsto. Jelašić je podsetio da je Srbija tokom prošle godine povukla dve tranše kredita u ukupnom iznosu od 1,13 milijardi evra, a ukupan iznos odobrenih sredstava je 2,87 milijardi evra. Od kraja 2008. godine devizne rezerve NBS povećane su za 2,3 milijarde evra i trenutno su na nivou od 10,4 milijardi evra, rekao je guverner, napominjući da je sredinom marta centralna banka raspolagala sa 6,3 milijarde evra neto deviznih rezervi, koje nije prikupila po osnovu obaveznih rezervi ili inostranih zaduženja.

On je naveo i da je tokom marta zabeleženo blago jačanje dinara prema evru od 0,1 odsto, posle slabljenja od 2,6 odsto u januaru i 1,2 odsto u februaru podsetivši da je od početka godine NBS prodala 571,5 miliona evra na medjubankarskom deviznom tržištu. Jelašić je istakao da poslednjih dana NBS interveniše u najvećoj meri zbog niskog prometa na medjubankarskom deviznom tržištu, koji je juče u prepodnevnoj trgovini bio svega pet do šest miliona evra. Govoreći o rezultatima poslovanja NBS u prošloj godini, guverner je napomenuo da će najverovatnije početkom aprila centralna banka u budžet Srbije prebaciti 2,5 milijardi dinara po osnovu ostvarene dobiti.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA