NOVA KREDITNA LINIJA BANKE INTESA NAMENJENA PREDUZETNICIMA

Evropski fond za jugoistočnu Evropu (EFSE), najveći svetski investicioni fond u sektoru mikrofinansiranja i Banca Intesa potpisali su ugovor o kreditu u iznosu od 25 miliona evra. Ugovorena sredstva namenjena su kreditiranju malih i mikro preduzeća i preduzetničkog sektora u Srbiji, koji je osetio snažne posledice svetske ekonomske krize, objavljeno je na sajtu banke.

Finansijska sredstva EFSE će podržati strateško opredeljenje Banca Intesa da poveća obim plasmana, kako sektoru malih preduzeća tako i segmentu poljoprivrede, gde je potreba za finansiranjem posebno izražena. Ova investicija je u skladu sa EFSE strategijom da podrži stabilne i snažne finansijske institucije, koje istovremeno svoje poslovanje zasnivaju na principima odgovornog bankarstva. Dugoročna kreditna sredstva namenjena malim preduzećima podržaće Banku u njenom programu kreditiranja u ovom segmentu i omogućiti unapređenje uslova kreditiranja koji se pre svega ogledaju u produženju roka otplate za više od 1.500 novih klijenata. Kreditna linija će imati i značajan razvojni uticaj na celokupnu srpsku privredu, doprinoseći povećanju prihoda, očuvanju radnih mesta ali i otvaranju novih. Prema izjavi Silvie Wisniwski, direktora operativnih poslova u EFSE, Fond je spreman da u 2010. godini investira preko 200 miliona evra u zemlje jugoistične Evrope, čime će se obezbediti finansijska podrška za oko 20.000 malih preduzeća. Na ovim prostorima Fond je od 2005. godine investirao više od 710 miliona evra, sa preko 200.000 odobrenih kredita predzetničkom sektoru i domaćinstvima sa nižim prihodima. 

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA