OSAM BANAKA U PROGRAMU KREDITIRANJA MASOVNE STANOGRADNJE
DRŽAVA IZDVOJILA 2 MILIJARDE DINARA

Ministar životne sredine i prostornog planiranja Srbije Oliver Dulić potpisao je  26.marta 2010. godine  ugovor s predstavnicima osam banaka o subvencionisanju kamata na kredite u okviru programa masovne stanogradnje. Za te namene država je obezbedila dve milijarde dinara kojima će biti subvencionisana kamata do 7% na kredite za projektno finansiranje stanogradnje. Trenutno banke inevstitorima odobravaju kredite za te namene sa godišnjom  kamatnom stopom od 8 do 10%. Ugovor o kreditiranju projekata stanogradnje potpisale su banke UniCredit, Raiffaisen, Erste, Intesa, Komeracijalna, AIK, Wolks i Metals, a u taj program mogu da se uključe i ostale zainteresovane banke u Srbiji.

Kredit će moći da dobiju investitori i građevinske firme uz uslov da imaju imaju zemljište u vlasništvu ipravosnažnu lokacijsku dozvolu. Izgradnja stanova će moći da počne i pre nego se dobiju odgovarajuće građevinske dozvole koje će se pribavljati u toku izgradnje. U Srbiji, trenutno postoji interes da se uz pomoć subvencionisanih kredita za projektno finansiranje izgrade stambeni objekti od 500.000 kvadratnih metara. Cene tih stanova su ograničene, u zavisnosti od zone, i kreću se od 1.595 do 695 EUR po kvadartanom metru, a pravo na kupovinu imaće građani koji nemaju stan u valsništvu. Građevinska direkcija Srbije će, kako je najavio Dulić, uskoro početi izgradnja 5.000 stanova na lokaciju kasarne "4. jul" u Beogradu uz pomoć kredita za projektno finanansiranje, a cena kvadratnog biće 1.290 EUR. Program finansiranja masovne stambene izgradnje treba da podstakne građevinsku industriju i tražište nekretnine, snizi cenu stanova i građanima omogući da po povoljnim uslovima kupe stan. Prošle godine je u Srbiji izgrađeno oko 3.000 stanova, a u 2008. godini pet puta više. Građevinska industrija, kako se procenjuje, vezuje 40% ostatka industrije, kao što su proizvodnja materijala i hemijska industrija.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA