NBS DONELA ODLUKU O USLOVIMA SVOP TRANSAKCIJA

Narodna banka Srbije donela je juče odluku kojom se omogućava svop prodaja i svop kupovina deviza za dinare između NBS i banaka na rok od tri meseca, što će stimulisati promet na međubankarskom deviznom tržištu. Kako je saopšteno, Odlukom NBS o uslovima i načinu obavljanja svop transakcija između NBS i banaka, kupoprodaja deviza uređuje kao regularan način učešća NBS na međubankarskom deviznom tržištu.
U svop trgovini devizama banke kupuju ili prodaju devize uz obavezu da ih u određenom roku i po određenoj ceni prodaju ili kupe. Kako se navodi u saopštenju NBS, devizne svop transakcije na duži rok treba da doprinesu razvoju tržišta finansijskih instrumenata zaštite od valutnog rizika i unapređenju procesa deevroizacije.
"Očekuje se da će banke, ovim finansijskim instrumentom zaštite od valutnog rizika, dobiti dugoročni cenovni signal koji bi trebalo da doprinese povećanju međubankarske trgovine na deviznom tržištu", dodaje se u saopštenju. Narodna banka Srbije će prve aukcije svop kupovine i svop prodaje deviza, u skladu sa ovom odlukom, organizovati 6. aprila 2010. godine.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA