MMF ODOBRIO TREĆU RATU KREDITA

Međunarodni monetarni fond odobrio je treću reviziju stend baj aranžmana sa Srbijom, čime je omogućeno povlačenje treće rate kredita od oko 360 miliona evra. Kako se navodi u saopštenju MMF-a, srpske vlasti planiraju da povuku polovinu rate, tako da će ukupan iznos do sada iskorišćenih sredstava iz kredita od 2,9 milijardi evra za jačanje deviznih rezervi, biti oko 1,3 milijarde evra.
"Srbija je nastavila da ostvaruje dobre rezultate prema ekonomskom programu podržanom aranžmanom sa MMF-om", ocenio je zamenik direktora MMF-a Muriljo Portugal nakon sednice Odbora Fonda na kojoj je odobrena treća revizija kredita. Prema njegovoj oceni, mere Vlade Srbije uvedene zbog svetske finansijske krize pomogle su da se umanji uticaj krize na srpsku ekonomiju, tako da je pad proizvodnje bio ograničen, a pad domaće tražnje je doveo do značajnog smanjenja trgovinskog deficita.
"Nastavak oporavka ekonomije trebalo bi da prate balansirani srednjoročni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP). Potrebni su i jače strukturne i fiskalne mere, porast produktivnosti, izvoza i štednje", dodao je Portugal. Zamenik direktora MMF-a je naveo da je cilj srategije srpskih vlasti smanjenje viskokog strukturalnog fiskalnog deficita kroz ograničavanje rasta penzija i plata u javnom sektoru, uz povećanje ulaganja u infrastrukturu.
Portugal je kazao da su budžet i fiskalni rezultati Srbije u 2009. godini ostvareni u skladu sa programom MMF-a, ali da su uglavnom bili zasnovani na jednokratnim merama, koje bi trebalo zameniti trajnijim izmenama strukture potrošnje. Te izmene, istakao je, trebalo bi da budu planirana reforma penzijskog sistema, strukturne izmena u sistemu obrazovanja, zdravstva i administracije, uz održvanje nivoa socijalne zaštite stanovništva.
Usvajanje zakona o fiskalnoj odgovornosti trebalo bi da pomogne povećanju discipline u trošenju budžetskih sredstava, naveo je Portugal. Procena stanja u finansijskom sektoru, kazao je, pokazala je da je bankarski sektor u Srbiji dobro kapitalizovan i visoko likvidan i da je uspešno prebrodio svetsku finansijsku krizu, ali da je neophodno nastaviti nadzor u toj oblasti.
Potugal je ocenio i da je dogovor u okviru Bečkog sporazuma o postepenom smanjenju obaveze o održavanju nivoa kredita na srpskom tržištu sa bankama osnivačima banaka u Srbiji, odgovarajući i u skladu sa smanjenjem spoljnih finansijskih pritisaka. "Srbija bi trebalo da sprovede strukturne reforme, posebno kroz reformu i privatizaciju javnih preduzeća da bi povećala ekonomski rast", naglasio je Portugal.
MMF je 15. maja 2009. odobrio Srbiji kreditni stend baj aranžman od 2,9 milijardi evra, a Srbija je do sada za jačanje deviznih rezervi povukla dve rate kredita u iznosu od 1,12 milijardi evra. Odbor direkora MMF-a je istovremeno sa trećom revizijom aranžmana završio i procenu opšteg stanja u ekonomiji Srbije, a izveštaj o tome, kako je navedeno, biće objavljen naknadno. Prema ranijim najavama, četvrta revizija kreditnog aranžmana planirana je za maj.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA