GUVERNERA PREDLAŽE PREDSEDNIK SRBIJE

Član Saveta NBS Milojko Arsić potvrdio je za emg.rs da Nacrt zakona o NBS u koji je on imao uvid predviđa da guvernera i barem još jednog člana Saveta guvernera predlaže predsednik Republike. Po tom Nacrtu, monetarnu politiku, politiku kursa dinara, te upravljanje deviznim rezervama i inflacijom preuzima od guvernera Savet guvernera koji broji barem šest članova. Arsić je precizirao da je imao uvid u stari nacrt zakona koji je imao „određena polovična rešenja“ zbog čega su iz NBS upućene primedbe i da sad postoji novi nacrt zakona koji još nije video.
„Izmene de facto nisu velike, samo ih treba dosledno primeniti. Prema Nacrtu s kraja prošle godine, guvernera i barem još jednog člana Saveta guvernera predlaže predsednik i bira Narodna skupština. Savet guvernera vodi monetarnu politiku i nadzor banaka. Ima barem šest članova među kojima je guverner prvi među jednakima“, kazao je Arsić.
To praktično znači da će, za razliku od postojećeg zakonskog rešenja u kome ključnu monetarnu politiku, politiku kursa dinara, te upravljanje deviznim rezervama i inflacijom, vodi guverner (preko Monetarnog odbora koga čini guverner i viceguverneri), po novim propisima imati Savet guvernera. “Taj bi Savet imao najmanje šest do 10 članova. Činili bi ga guverner, viceguverneri i spoljni članovi. Postoji mogućnost i da bude više članova, recimo 13 do 14”, objasnio je Arsić i dodao da je su takvi zakonski propisi usklađeni sa evropskim standardima, te da takva zakonska praksa centralnih banaka u evropskim zemljama, na primer Mađarskoj, Rumuniji i Poljskoj.
Prema Arsićevim rečima, najveća primedba NBS na Nacrt zakona bila je ta što članove Saveta guvernera predlaže Odbor za finansije Skupštine Srbije. „Predložili smo da predsednik Srbije predlaže jednog ili dvojicu članova, a ostatak Vlada i Odbor za finansije”, precizira Arsić. Na tekstu novog zakona radi NBS sa stručnim spoljnim saradnicima, dok je Ministarstvo finansija formalni predlagač. Arsić je istakao i da bi dobro bilo da se novi guverner izabere po novom zakonu o NBS, pošto bi u suprotnom, da se izabere po postojećem zakonu, on morao u kratkom roku da se bira iznova po novim propisima. 

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA