SRBIJA ZEMLJA SA UMERENIM RIZIKOM POSLOVANJA

Međunarodna agencija za utvrđivanje rejtinga Dan i Bredstrit (Dun&Bradstreet) procenila je da je moguće povećanje stranih investicija u Srbiji i pored prisutnih problema u njenoj privredi. U aprilskom izveštaju objavljenom danas, Srbiji je zadržan rejting od DB4d za zemalje sa umerenim rizikom poslovanja, koji joj je prvi put dodeljen prošlog meseca.
Analitičari Dan i Bredstrita su ocenili da su, iako se privreda u Srbiji polako oporavlja, zarade kompanija i dalje niske i da je njihov pristup novim kreditima kod banaka ograničen. "Zajedno sa neizvesnim poslovnim okruženjem, savetuje se oprez prilikom produženja kredita kompanijama", navodi se u saopštenju bonitetne kuće Rating, zastupnika Dan i Bredstrita za Srbiju.
Kao negativno navodi se i to da su kompanije sa Kosova pokrenule žalbu Centralno-evropskom udruženju slobodne trgovine (CEFTA) zbog odbijanja Srbije da tim firmama dozvoli bescarinski pristup robi. Analitičari su ocenili da će pozitivna ocena Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) o trećoj reviziji kreditnog aranžmana vrednog četiri milijarde dolara omogućiti Srbiji povlačenje rate od 350 miliona dolara. To će obezbediti veću podršku Vladi u ispunjavanju ciljeva dogovorenih sa Fondom i stabilizovati privredu. Dan i Bredstrit je ocenio i da Srbija neće imati problema u servisiranju obaveza javnog sektora, što će povećati poverenje investitora i potencijalnu stopu ekonomskog rasta.
Realni rast BDP-a, naveli su, mogao bi da premaši ranije prognoze te agencije za određivanje rejtinga, koja je očekivala rast od jedan odsto u 2010. i dva odsto u 2011. godini. Podsetili su da MMF predviđa rast BDP-a Srbije od dva odsto u ovoj godini i tri procenta u narednoj godini. Srpska privreda se još suočava sa nekim unutrašnjim problemima, naročito sa nezaposlenošću, koja će verovatno rasti od već visoko procenjenih 17 odsto u 2009. na preko 20 procenata u 2010. i 2011. godini, navodi se u izveštaju. Dan i Bredstrit očekuje i povećanje broja stečajeva sa daljim padom industrijske proizvodnje, gde je zabeležen pad od 12,1 odsto u 2009. godini i prodaje na malo koja je pala za 5,4 odsto u prošloj godini.
U izveštaju se ocenjuje da čvrsta fiskalna politika, rast nezaposlenosti i veći broj stečaja povećavaju mogućnost javnih ispoljavanja nezadovoljsva u Srbiji, ali da se i pored toga očekuje se da će Vlada završiti mandat, koji ističe 2012. godine. Slabljenje dinara u prva tri meseca 2010. godine će povećati troškove servisiranja duga za veliki broj potrošačkih i poslovnih kredita vezanih za evro, ali će podržati izvoz i smanjiti deficit tekućeg računa. Rejting ovog meseca nije povećan nijednoj državi, dok je smanjen Grčkoj, Holandiji, Islandu, Argentini, Čileu i Gvatemali. U regionu jugoistočne Evrope i dalje najveći rejting ima Slovenija (DB2c), a za njom slede Hrvatska, Mađarska i Grčka (DB3d), Bugarska, Rumunija i Albanija (DB4a), Makedonija (DB4b) i Srbija (DB4d). Niži rejting od Srbije u regionu ima Bosna i Hercegovina sa dodeljenim rejtingom (DB6a). Rejting koji DiB dodeljuje ukazuje na rizik poslovnog okruženja u državi i daje informaciju o efikasnosti plaćanja ka inostranstvu i isplativosti potencijalnih investicija. Pokazatelji koje DiB koristi u određivaju rejtinga zemlje su politički rizik, poslovni rizik, makroekonomski rizik i spoljni rizik. Rizičnost je podeljena u sedam nivoa od DB1 što se smatra najmanjim rizikom do DB7 kao najvećim rizikom. Svaki nivo je dalje podeljen u četiri kvartala (od 'a' do 'd') gde oznaka 'a' predstavlja nešto manji rizik nego 'b', dok oznaka 'd' predstavlja najveći rizik u datom nivou. Prema navodima agencije Rating, Dan i Bredstrit je prva i najveća bonitetna kuća na svetu, osnovana pre više od 160 godina.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA