VRAĆENJE DRŽAVNOG DUGA NAJVEĆI PROBLEM

Ako se ovako nastavi sa zaduživanjem postavlja se pitanje iz čega će Srbija finansirati državni dug, kaže odlazeći guverner. Ukoliko Srbija nastavi sa postojećim tempom zaduživanja i ne završi Koridor 10 i infrastrukturne investicije, onda će se postaviti pitanje iz čega će biti finansiran javni dug, koji se prošle godine povećao za šest odsto. Ističući da je ruski kredit od 200 miliona evra uzet pod uslovima povoljnijim od tržišnih i da će biti iskorišćen za plate, penzije i tekuću potrošnju, on je ocenio da taj kredit neće proizvesti negativan efekat, ali da je pitanje u kojoj meri je za tu namenu potrebno koristiti domaća sredstva.
Jelašić je izjavio da je važno da se brzo objavi ime novog kandidata za guvernera i da se što skorije pojavi i novi Zakon o NBS, dodajući da bi o tom propisu trebalo konsultovati ne samo NBS, nego i Evropsku centralnu banku i MMF. Prema njegovom mišljenju, bilo bi dobro da se smena na čelu NBS obavi relativno brzo, ali će izbor novog guvernera odložiti donošenje novog Zakona o NBS. Ističući da bi centralna banka trebalo da bude nezavisna, Jelašić je rekao da nije dobro da o referentnoj kamatnoj stopi odlučuje organ u kome većinu čine ljudi koji su van centralne banke, ali "ne mora da znači da će se nešto promeniti" u oblasti monetarne i politike deviznih rezervi, jer MMF i EU proveravaju korišćenje sredstava.
Govoreći o razlozima zbog kojih je 23. marta podneo ostavku, Jelašić je naveo da pritisaka nije bilo, da nije dobio ponudu Svetske banke, da mu je najteže padalo kada su uspehe NBS političari pripisivali sebi u zaslugu i da ne želi da se dodatno politički angažuje. Jelašić je rekao da Srbija ima novac za izgradnju Koridora 10, da zbog toga nije potrebna prodaja "Telekoma". Upitan o mogućnosti odmrzavanja plata i penzija, povodom predstojećih razgovora sa MMF-om u maju, Jelašić je rekao da je potrebno ustanoviti da li su prihodi veći od planiranih, da bi se mogli razmatrati rashodi i da je potrebno postići dogovor o reformi penzionog sistema.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA