KBC BANKA JE POČELA SA ODOBRAVANJEM SUBVENCIONISANIH KREDITA GRAĐANIMA

KBC Banka priključila se bankama koje fizičkim licima odobravaju subvencionisane gotovinske kredite po fiksnoj kamatnoj stopi, u skladu sa Ugovorom koji je potpisan sa Fondom za razvoj Republike Srbije i i Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja. Maksimalni iznos za subvencionisane gotovinske kredite iznosi 300.000 RSD, a visina godišnje kamatne stope zavisi od primanja: za građane čija su primanja ispod 30.000 dinara kamatna stopa iznosi 7,5%, dok za one čija su primanja od 30.000 do 80.000 dinara iznosi 8,95%.
Rok otplate je tri godine, a grejs period 12 meseci (uključen u rok otplate). KBC Banka je nastavila sa odobravanjem potrošačkih subvencionisanih kredita za fizička lica, po nešto izmenjenim uslovima. Uvedeni su subvencionisani potrošački krediti u RSD koji su namenjeni za kupovinu poljoprivredne mehanizacije, nameštaja, tepiha i podnih obloga, građevinskog materijala, bele tehnike, sanitarnih uređaja i za plaćanje turističkih putovanja. Minimalni iznos kredita je 5.000 RSD, a maksimalni zavisi od kreditne sposobnosti klijenta. Kredit se odobrava bez učešća i depozita, na period od 36 meseci sa grejs periodom od 12 meseci (uključen u rok otplate), a kamatna stopa je fiksna i iznosi 7,5% na godišnjem nivou. U prvih 12 meseci i kod potrošačkih i kod gotovinskih subvencionisanih kredita, plaća se samo kamata, a u naredna 24 meseca glavnica u jednakim mesečnim iznosima, sa pripadajućom kamatom.
Subvencionisani potrošački krediti indeksirani u EUR se od sada mogu koristiti samo za kupovinu automobila, traktora, građevinskih mašina i kamiona. Maksimalni iznos kredita je 10.000 EUR, odobravaju se bez učešća i depozita, a kamatna stopa je fiksna i iznosi 4,5% na godišnjem nivou. Iz budžeta vlade Republike Srbije za subvencionisane gotovinske kredite izdvojeno je 10 milijardi dinara, a za potrošačke zajmove 20 milijardi dinara. Za kredite vlada veliko interesovanje, naročito za gotovinske subvencionisane kredite, a građani na pitanje za koje će namene upotrebiti novac, najčešće pominju vraćanje dugova, plaćanje zaostalih računa, kupovinu kućnih aparata i plaćanje školarine.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA