JEFTINIJI KREDITI ZA LIKVIDNOST

Dinarski krediti uz subvenciju države za likvidnost od danas će imati kamatnu stopu od sedam odsto. Ovo je direktna posledica jučerašnjeg sniženja referentne kamatne stope Narodne banke Srbije sa devet na 8,5 odsto.  Nakon razmatranja ekonomskih kretanja, Monetarni odbor NBS odlučio je da smanji referentnu kamatnu stopu sa 9,0 na 8,5 odsto. Jedan od razloga ovakvog poteza jeste to što je u prvom kvartalu bazna inflacija zabeležila nulti rast, kao i da se ukupna inflacija nalazi ispod donje granice cilja.
Međutim, inflatorni rizici i dalje postoje, pre svega u pogledu neizvesnosti u odnosu na trajanje i prenos efekata slabljenja dinara na cene, zatim daljeg kretanja cena hrane i neizvesnosti u pogledu monetarnog efekta fiskalne politike u narednom periodu, objašnjavaju u NBS. Relaksiranija monetarna politika uticala je i na pojeftinjenje subvencionisanih dinarskih kredita za likvidnost privredi. Država subvencioniše kamatnu stopu na dinarske kredite za likvidnost sa pet odsto, a korisnici plaćaju kamatu koja je za 1,5 odsto manja od referentne kamatne stope. Za subvencionisane dinarske kredite u budžetu za ovu godinu namenjene su dve milijarde dinara.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA