UNICREDIT BANKA OD DANAS ODOBRAVA SUBVENCIONISANE GOTOVINSKE KREDITE

UniCredit banka danas počela da prima zahteve za subvencionisane dinarske gotovinske kredite. Zahtev za tu vrstu kredita mogu podneti stalno zaposleni građani i penzioneri, a odobrava se bez žiranata i bez obaveze prenosa primanja na račun u toj banci. Krediti će biti odobravani u iznosu od 25.000 do 300.000 dinara, na period do tri godine, s grejs-periodom od 12 meseci.
Nikola Vuletić, direktor Direkcije za komercijalne poslove, očekuje da interesovanje za te kredite bude veliko, naročito kad se uzmu u obzir jednocifrena kamatna stopa i činjenica da kod dinarskih kredita ne postoji rizik promene kursa. „Već duži period radimo na promovisanju kredita u domaćoj valuti, što dokazuje i činjenica da udeo čistih dinarskih kredita u našem kreditnom portfoliju konstantno raste. Samo u poslednjih mesec dana oko 80 odsto klijenata se opredelilo za kredite u dinarima“, rekao je on.
Kamatna stopa za subvencionisani dinarski gotovinski kredit je fiksna, a zavisi od visine mesečnih primanja klijenta. Tako će za klijente čija zarada ili penzija ne prelaze 30.000 dinara kamatna stopa na godišnjem nivou biti 7,5 odsto, a za klijente s primanjima od 30.000 do 80.000 dinara 8,95 odsto.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA