REFERENTNA KAMATNA STOPA SNIŽENA NA 8,5 ODSTO

Monetarni odbor Narodne banke Srbije je na današnjoj sednici razmatrao ekonomska kretanja i odlučio da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena, tako da ona od danas iznosi 8,5 odsto.
Monetarni odbor je pri tom imao u vidu da je u prvom tromesečju ove godine bazna inflacija zabeležila nulti rast i da se ukupna inflacija nalazi ispod donje granice cilja. Takođe, u prvom tromesečju je agregatna tražnja bila niža od očekivane i njen dezinflatorni efekat nastaviće se i u narednom periodu. Na nisku agregatnu tražnju ukazuje to što je u četvrtom tromesečju prošle godine pad bruto domaćeg proizvoda bio veći od predviđenog, kao i to da se u prvom ovogodišnjem tromesečju očekuje usporeniji  oporavak privredne aktivnosti.
Monetarni odbor ocenjuje da svop aukcije, sa čijim organizovanjem je Narodna banka Srbije počela 6. aprila, stvaraju mogućnost za povećanje direktne međubankarske trgovine devizama, a time i za povlačenje Narodne banke Srbije s međubankarskog deviznog tržišta. Imajući u vidu pomenute dezinflatorne faktore, Monetarni odbor je odlučio da smanji stepen restriktivnosti monetarne politike. Ali, inflatorni rizici i dalje postoje, pre svega u pogledu neizvesnosti trajanja i prenosa efekata depresijacije na cene, zatim daljeg kretanja cena hrane i monetarnog efekta fiskalne politike u narednom periodu.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA