MMF ZA TAKSE BANKAMA I DRUGIM FINANSIJSKIM 
INSTITUCIJAMA


Međunarodni monetarni fond, kako je objavio BBC Srbija, predložio je liderima grupe 20 najrazvijenijih zemalja, da se bankama i drugim finansijskim institucijama uvedu nove takse. Ta sredstva koristila bi se u slučaju potrebe da se spasavaju od eventualnog kolapsa.
Ako lideri grupe 20 najrazvijenijih zemalja sveta prihvate taj predlog, bankari bi uskoro mogli da osete dugoročne posledice kraha koji je pre 18 meseci označio početak globalne recesije. 
 

Urednik BBC za finansijska pitanja Robert Peston video je predlog koji je MMF pripremio na zahtev članica Grupe 20 : "Banke bi bile dužne da plaćaju dve takse - takozvani doprinos za finansijsku stabilnost u fiksnom iznosu, koji bi služio spasavanju ugroženih banaka i drugih finansijskih institucija. Druga je taksa na finansijske aktivnosti, odnosno na profit i bonuse koje banke isplaćuju svojim direktorima i brokerima."

MMF takodje predlaže da se usvoje zakoni o uslovima stečaja banaka, bez koga bi, uvodjenjem novih taksi bankari zapravo dobili motiv za još riskantnije poslovne poteze u uverenju da će ih vlade spasiti od propasti. Važan deo predloga MMF-a o strožem nadzoru finansijskog sektora je uskladjenost svih mera na medjunarodnom planu, mada ne insistira na tome da one moraju da budu identične u svakoj zemlji.

Ponovo Robert Peston:
"Bez takvog dogovora, postoji opasnost da se banke jednostavno presele iz zemlje koja je uvela takse u zemlju koja to nije učinila. Takve sporazume je, medjutim, veoma teško realizovati, pošto različite države imaju različite interese. Interesi Britanije, koja ima ogroman finansijski sektor, razlikuju se od interesa zemalja u kojima su banke manje važan deo privrede. Recimo, Kanada se, kao zemlja koja je prošla kroz finansijsku krizu bez većih potresa, protivi uvodjenju bilo kakvih taksi. Ipak, većina zemalja slaže se da postoji potreba za strožom kontrolom banaka, mada nema saglasnosti o tome kakve im takse treba nametnuti."

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA