URAVNOTEŽEN BUDŽET DO 2015. GODINE

Ministarka finansija Diana Dragutinović izjavila da bi Srbija trebalo da godišnje smanjuje učešće javnih rashoda u BDP za 0,75 odsto, sa ciljem da od 2015. godine ima uravnotežen budžet.

To je suština Zakona o fiskalnoj odgovornosti, koji treba da omogući brži i lakši izlazak iz krize, a čija je prva verzija već poslata Međunarodnom monetarnom fondu na ekspertizu, rekla je Dragutinovićeva za Glas Amerike. Prema njenim rečima tim zakonom trebalo bi da bude definisano da javni dug ne sme biti veći od 40 odsto BDP, a da godišnji limit zaduživanja države ne bude veći 2,5 procenata BDP.

Sumirajući rezultate bilateralnih razgovora koje je vodila u Vašingtonu, ministarka Diana Dragutinović je izjavila da od SAD možemo da očekujemo podršku u MMF-u i Svetskoj banci za reforme koje nam predstoje, saopšteno je iz Ministarstva finansija. Dragutinović je najavila da će poreska i reforma penzionog sistema biti najvažnije teme razgovora sa delegacijom MMF, koja sredinom maja dolazi u Srbiju.

Sumirajući rezultate bilateralnih razgovora koje je vodila u Vašingtonu u okviru prolećnog zasedanja MMF, ministarka finansija je izjavila da od SAD možemo da očekujemo podršku u Međunarodnom monetarnom fondu i Svetskoj banci za reforme koje nam predstoje, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA