BANKAMA VRAĆENO 21,3 MILIJARDE DINARA

Primenom nove odluke o obaveznoj rezervi, kojom je predviđeno postupno smanjenje i unificiranje stope obavezne rezerve i na dinarsku i na deviznu osnovicu,  Narodna banka Srbije je do danas vratila bankama dinarsku likvidnost u iznosu od 21,3  milijarde dinara.

Po osnovu smanjenja stope obavezne rezerve na dinarsku osnovicu  sa 10 na 5 odsto oslobođeno je i vraćeno bankama 12,1 milijarda dinara, na osnovu prirasta plasmana  dodatnih 3,8 milijardi dinara,  a izmenom strukture devizne obavezne rezerve u  pravcu smanjenja dinarskog dela i povećanja deviznog bankama je vraćeno još 5,4 milijarde dinara. Narodna banka Srbije će nastaviti sa postupnim smanjivanjem stope obavezne rezerve i izmenom njene strukture, kako bi banke postupno uskladile deviznu stopu obavezne rezerve i do aprila 2011. godine svele je na 25 odsto.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA