POVEĆANJE LIMITA ZADUŽIVANJA GRADJANA DIREKTAN UTICAJ NA KREDITE U DOMAĆOJ VALUTI ISTIČU BANKARI

Predstavnici banaka u Srbiji kažu da bi mere za povećanje limita za zaduživanje građana trebalo da dovedu do rasta broja kredita u domaćoj valuti. Član Izvršnog odbora Rajfajzen banke Svetozar Šijačić kazao je da nova rešenja idu u pravcu povećanja mogućnosti za zaduživanje građana i to pre svega onih koji imaju primanja i obaveze po osnovu kredita, jemstava i lizinga u istoj valuti.

Samo oni građani koji imaju primanja indeksirana u valuti u kojoj im je pretežni deo obaveza, imaće mogućnost za dodatno zaduživanje, odnosno za njih se odnos zbira obaveza po kreditima, aktiviranim jemstvima i lizingu i mesečne zarade povećava sa sadašnjih 30 odsto na 40 odsto, odnosno ako koriste i stambeni kredit, sa sadašnjih 50 na čak 60 procenata, objasnio je Šijačić. Prema njegovim rečima, na ovaj način se izbegavaju do sada veoma prisutni kursni rizici za građane, što je dobro i što će stimulisati banke da i postojeće kredite građanima preindeksiraju u valutu u kojoj primaju zaradu.

"Očigledno je da efekat ove mere neće biti ekstremno zaduživanje građana, nego se pre svega može okvalifikovati kao oprezno popuštanje veoma restriktivne politike za odobravanje kredita stanovništvu", istakao je Šijačić. Što se stambenih kredita tiče, oni će i dalje ostati indeksirani u stranoj valuti u sled nedostatka referentnih kamatnih stopa na duge rokove u domaćoj valuti, te će svi oni koji koriste ove kredite, zbog njihove veličine ostati uskraćeni za ovu mogućnost daljeg povećanja sopstvene zaduženosti, napomenuo je on.

Član Izvršnog odbora Hipo alpe adrija banke Mirko Španović kazao je da posle povećanja limita za zaduživanje građana, koje bi trebalo da usvoji Narodna banka Srbije, banke mogu očekivati rast kreditiranja u dinarima, ali i promenu strukture postojećih kreditnih zaduženja u korist nacionalne valute. Pošto se jedan od uslova za rast limita zaduživanja odnosi na postojeće obaveze, koje su najmanje 80 odsto izražene u dinarima, očekujem da ce jedan deo kredita koji su indeksirani u stranoj valuti biti refinansiran dinarskim zaduženjima, cime se proširuje kreditni kapacitet klijenata i potiskuje rizik od promene kursa, naveo je Španović.

"Iako se ovim merama otvara dodatni prostor za zaduživanje građana, očekujem da će pri donošenju odluke o uzimanju kredita, građani i dalje voditi računa o svim aspektima koji se odnose na podizanje kredita", istakao je on. "U praksi, očekujem da će brže ići primena rasta limita koja se odnosi na nestambene kredite, jer je prebacivanje postojećih stambenih kredita indeksiranih u stranoj valuti u dinare proces koji podrazumeva dužu analizu i donošenje odluka klijenata na dugi rok", ukazao je Španović.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA