BANKE POKRIVAJU DEFICIT BUDŽETA

Ministarstvo finansija je 21. aprila 2010. godine sa tri banke potpisalo ugovore o kreditima od 160 miliona evra, namenjenih za pokrivanje deficita državnog budžeta. U saopštenju se navodi da je Marfin banka odobrila državi Srbiji kredit od 100 miliona evra, Erste banka odobrila je 40 miliona evra kredita, a kredit Vojvođanske banke iznosi 20 miliona evra.
Krediti te tri banke koje posluju na srpskom tržištu odobreni su na pet godina i biće otplaćivani u 48 jednakih rata uz godinu dana počeka, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija Srbije. Ističe se da su kamate po kojima je država dobila kredite najpovoljnije na tržištu u ovom trenutku i da iznose jednomesečni euribor plus 4,35 odsto godišnje kod Marfin i Vojvođanske banke, a jednomesečni euribor plus 4,25 odsto godišnje kod Erste banke.
Ugovori o kreditu potpisani su na osnovu Zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Erste GCIB finance I.B.V. Amsterdam, sa Erste bankom iz Novog Sada kao agentom, Marfin bankom Beograd i Vojvođanskom bankom iz Novog Sada, koji je Skupština Srbije usvojila 26. marta 2010. godine.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA