OTVOREN INFO CENTAR SVETSKE BANKE U BEOGRADU

U Beogradu je otvoren Informativni centar Svetske banke, koji će omogućiti pristup glavnim statističkim bazama podataka i informacijama o projektima. "Budućnost Srbije se u velikoj meri oslanja na pristup obučenim ljudskim resursima", rekao je šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Sajmon Grej, na otvaranju centra u Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković", ocenivši da nam se može desiti da više ne budemo konkurentni, ukoliko uporno ignorišemo moderenizaciju centara za obrazovanje.
Svetska banka, organizacija čija je misija smanjenje siromaštva u svetu i poboljšanje životnog standarda, otvara Informativni centar kao deo orijentacije da bude transparentna i otvorena, u cilju boljeg razumevanja i percepcije javnosti o tome šta su razvojne potrebe i prioriteti, rekao je Grej. On je podsetio da je Svetska banka za poslednjih 15 godina otvorila 65 takvih centara u svetu, ističući da je na adresi www.data.worldbank.org omogućen besplatan pristup više od 2.000 indikatora iz različitih sektora razvoja, uključujući i podatke za koje je ranije bila neophodna pretplata.
Takav širi pristup podacima omogućava onima koji odlučuju o politikama razvoja, istraživačima i civilnom društvu da prate uticaj razvojnih politika, razvijaju nova rešenja i preciznije mere poboljšanja, rekao je on. Grej je najavio da će od 1. jula biti na snazi Politika Svetske banke o pristupu informacijama, zahvaljujući kojoj će biti dostupan veći broj izveštaja, dokumenata vezanih za projekte koje finansira Svetska banka.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA