POVEĆANA KAŠNJENJA U OTPLATI KREDITNIH KARTICA

 

U aprilu je u Srbiji povećan broj građana koji kasne za otplatom dugova na kreditnim karticama i tekućim računima, objavilo je Udruženje banaka Srbije. Na kraju aprila je u odnosu na mart za 0,8 procentnih poena povećan broj građana koji kasne sa otplatom dugova na kreditnim karticama. U aprilu se sa otplatom kasnilo na 65.520 kartica. U Srbiji je na kraju aprila bilo 1.070.266 kreditnih kartica i bilo ih je za oko 41.000 manje nego u martu.

U odnosu na kraj prošle godine, broj kreditnih kartica na kojima se kasni sa otplatom je povećan za 2,4%. U aprilu je u odnosu na mart povećan za 0,4% broj tekućih računa na kojima se kasni za otplatom duga. U odnosu na kraj prošle godine je međutim za 1,5% smanjen broj kartica na kojima se kasni sa otplatom. U aprilu se kasnilo u otplati na 206.982 računa. Istovremeno je povećan broj tekućih računa za oko 40 hiljada, tako da ih sada ima 6.236.106.


Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA