REFERENTNA KAMATNA STOPA SNIŽAVA KAMATE NA KREDITE ZA LIKVIDNOST

 

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Vlade Republike Srbije saopštilo je da je kamata na dinarske kredite za likvidnost smanjena sa 7 na 6,5 odsto godišnje zahvaljujući umanjenju referentne kamatne stope Narodne banke Srbije. U saopštenju se navodi da je kroz program mera resornog ministarstva privredi i građanima u ovoj godini do sada plasirano oko 600 miliona evra kredita, od čega je preduzećima odobreno približno 492 miliona evra kredita za likvidnost i 21 milion evra investicionih kredita. Banke su kroz ovaj program građanima do sada odobrile više od 82 miliona evra potrošačkih i gotovinskih kredita.

Za tri meseca otkako se kroz ovaj program odobravaju krediti oko 6.100 preduzeća dobilo je kredite za likvidnost, od čega su 5.092 mala preduzeća dobila oko 110 miliona evra, 710 srednjih preduzeća približno 120 miliona evra, dok je za 281 veliko preduzeće odobren kredit od oko 262 miliona evra.


Rast u realizaciji investicionih kredita, kojih je zasad odobreno 231 od približno 21 milion evra, i dalje se beleži. Snižavanje kamatne stope na dinarske kredite za likvidnost uticaće na to da ovi krediti budu još atraktivniji u narednom periodu i doprineti povećanju likvidnosti privrede i ubrzanom ekonomskom oporavku.
Kamata na dinarske kredite za likvidnost obračunava se tako što se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije umanjuje za 3,5 odsto, dodaje se u saopštenju.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA