DEVIZNE REZERVE NA REKORDNOM NIVOU


Odlazeći guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić danas izjavio da su devizne rezerve trenutno na rekordnom nivou od 11 milijardi evra. On je rekao da u pregovorima s Međunarodnim monetarnim fondom neće biti priče o tome kako povući dodatna sredstava, već kako ona neće biti povučena pošto je očito da Srbiji nisu ni potrebna.

Jelašić je, obrazlažući na sednici skupštinskog Odbora za finansije program monetarne politike NBS-a za 2010, kazao da se očekuje da će inflacija do sredine godine biti u dodatnom padu i da će njena stopa najverovatnije u junu biti oko 3,5 odsto. Do toga je, prema njegovim rečima, došlo zbog restriktivne monetarne politike, zamrzavanja plata i penzija, kao i zbog efekata ekonomske krize. Jelašić je napomenuo da se referentna kamatna stopa konstantno smanjivala i da ona trenutno iznosi osam odsto. On je kazao da je stopa inflacije krajem marta bila 4,6 odsto i da NBS očekuje da će inflacija za april iznositi 4,3 odsto i podsetio da je NBS zacrtao da inflacija u 2010. bude šest plus-minus dva odsto. Inflacija je na kraju 2009. bila je 6,6 odsto. U prvom kvartalu ostvarena dobit od 3,7 milijardi dinara

Guverner u ostavci Narodne banke Srbije Radovan Jelašić je danas izjavio da je u prvom kvartalu ove godine centralna banka ostvarila višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od oko 3, 7 milijardi dinara. Obrazlažući finansijski plan NBS za 2010. godinu na sednici skupštinskog odbora za finansije, on je kazao da je taj prihod ostvaren zahvaljujući manjoj inflaciji, zbog čega su i troškovi NBS bili niži. "S druge strane, pošto smo povukli manje novca od Međunarodnog monetarnog fonda, to je isto tako sa troškovne strane poboljšalo finansijski rezultat", rekao je Jelašić i naveo da "ako ostanemo u tom trendu, postoji mogućnost da do kraja ove godine, zavisno od makroekonomskih kretanja, NBS ostvari dobit koja je čak i dvocifrena".

Govoreći o merama NBS za prevazilaženje ekonomske krize u zemlji, on je istakao da je od kraja 2008. godine zabeleženo povećanje kreditnog portfelja bankarskog sektora prema preduzećima u Srbiji za nekih 10 odsto, odnosno 900 miliona evra, kao i kredita državi, gde postoji povećanje od 1,6 milijardi evra. "Znači imamo ukupno povećanje kreditnog portfelja od 2,5 milijarde evra", rekao je Jelašić. On je naveo da je u prvom kvartalu ove godine zabeleženo povećanje kreditnog portfelja prema građanima za 2,3 odsto, odnosno za 7,5 milijardi dinara, prema državi za tri odsto, a prema privredi za 2,5 odsto, odnosno za 23,4 milijarde dinara. Jelašić je kazao da NBS podržava sve mere koje preduzimaju EU i MMF po pitanju makroekonomske situacije u Grčkoj i da je to najbolja garancija da će se stvari u toj zemlji dobro odvijati.

"Što se tiče grčkih banaka kod nas, one su u Srbiji mnogo bolje kapitalizovane nego u Grčkoj i imaju dosta veći obim likvidnosti", rekao je Jelašić i naglasio da mi na prvom mestu očekujemo podršku njihovih matica i države, ali da je, u krajnjem slučaju, tu NBS, koja "može da pruži određenu podršku". U većinskom vlasništvu pravnih lica iz Grčke na teritoriji Srbije posluju četiri banke - "Alpha Bank Srbija ", "Eurobank EFG", "Piraeus Bank" i "Vojvođanska banka" - sa tržišnim učešćem od 16 odsto. Jelašić je dodao da je Srbija već prošla značajnu krizu od novembra pretprošle godine kada je povučeno oko milijardu evra iz bankarskog sektora, koji je još tada pokazao da je solventan i likvidan.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA