AC - broker postaje market mejker na akcijama Agrobanke a.d. Beograd


Prema saopštenju Beogradske berze, AC - broker a.d Beograd, od petka 21. maja 2010. godine, počinje da obavlja poslove market mejkinga na akcijama izdavaoca Agrobanka a.d. Beograd (AGBN). 
Brokersko-dilersko društvo AC -broker a.d. Beograd je član Beogradske berze od 28.08.2002. godine. AC Broker je brokersko-dilersko društvo osnovano od strane slovenačke ACH grupe (bivši Autocommerce), holding kompanije rangirane među dvadeset najvećih u Sloveniji. Učešće ovog člana Berze u ukupnom trgovanju akcijama u 2009.godini iznosilo je 1,32%, da bi se u prva četiri meseca 2010.godine povećalo na 3,23%, svrstavajući ga među prvih deset članova Beogradske berze prema ovom kriterijumu. Sa učešćem od 6,26% u 2009. godini, AC broker je bio drugorangirani član u trgovanju akcijama metodom preovlađujuće cene.
Agrobanka a.d. Beograd je poljoprivredna banka i potiče od Privilegovane agrarne banke, osnovane 1929. godine u Kraljevini Jugoslaviji, koja je svoju delatnost obavljala sve do početka Drugog svetskog rata nakon čega je usled stalnih društvenih promena došlo do nekoliko trasformacija banke. Agrobanka je danas otvoreno akcionarsko društvo, i spada u red srednjih banaka, a posluje kao univerzalna banka i ima veoma razvijenu poslovnu mrežu kojom pokriva celu teritoriju Srbije. Članica je Međunarodne organizacije poljoprivrednih banaka CICA – Cirih, kao i Asocijacije Banaka Centralne i Istočne Evrope – BACEE, a poslove međunarodnog platnog prometa obavlja kao članica SWIFT-a, preko sopstvene adrese.
Akcijama izdavoaca Agrobanka a.d. Beograd trguje se na organizovanom tržištu Beogradske berze od 08.12.2005. godine. Metodom kontinuiranog trgovanja, ovom hartijom trguje se od januara 2006. godine, dok je od marta iste godine stalni deo indeksne korpe vodećeg indeksa Beogradske berze – BELEX15.
Kriterijumi koje hartija treba da ispuni da bi mogla biti predmet poslova market mejkinga, kao i uslovi pod kojima se mogu obavljati poslovi market mejkinga za odredjenu hartiju, mogu se naći na
http://www.belex.rs/regulativa/ostalo

 

 

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA