PLASIRANO 17,8 MILIONA EVRA SUBVENCIONISANIH KREDITA POLJOPRIVREDNICIMA

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je danas da je oko 3.200 poljoprivrednika u Srbiji preuzelo 17,8 miliona evra dugoročnih i kratkoročnih kredita koje subvencioniše država. U okviru kreditne podrške poljoprivredi, koju Ministarstvo sprovodi u saradnji sa bankama, do sada je pet banaka odobrilo 9,4 miliona evra dugoročnih kredita, najčešće za kupovinu kombajna, traktora i drugih mašina, za izgradnju skladišta i drugih objekata. To banke su Prokredit, Erste, Kredi agrikol, Inteza i Metals.
Sa prijemom zahteva za dugoročne kredite počele i banka Hipo-Alpe-Adrija i Komercijalna banka. Istovremeno je devet banaka - NLB, Kredi, Inteza, Komercijalna, Prokredit, Hipo-Alpe-Adrija, Kredi Agrikol, Agrobanka i UBB isplatilo 838,8 miliona dinara (oko 8,4 miliona evra) kratkoročnih kredita. Ti krediti se, prema podacima Ministarstva poljoprivrede, najčešće koriste za nabavku djubriva, semena, za plaćanje radova na njivama.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA