KOMERCIJALNA BANKA POVEĆALA PRILIV NOVCA IZ EU U SRBIJU

 

Transfer novca iz Evropske unije u Srbiju, posredstvom poslovne jednice Komercijalne banke u Frankfurtu, povećan je u prva četiri meseca 82%. Direktor poslovne jedinice Komercijalne banke u Frankfurtu, Borivoje Janković je rekao da je transfer novca tokom minule godine uvećan 78% u odnosu na 2008. godinu.
Gospodin Borivoje J
anković je objasnio da je osnovni zadatak poslovene jednice u Frankfurtu transfer novca iz Nemačke i drugih zemalja EU u Srbiju, kao i posredovanje prilikom otvaranja deviznih računa u Srbiji. On je ukazao da je ta poslovna jednica počela sa radom krajem 2007. godine i jedina je srpska banka koja je dobila dozvolu nemačkih vlasti za tu vrstu usluga.
Gospodin Borivoje Janković je naglasio da su prednosti transfera novca preko poslovne jednice Komercijalne banke u Frankfurtu ušteda od 20 evra prosečno po transferu u odnosu na druge načine slanja novca, zatim činjenica da pravna i fizička lica mogu da transferišu novac, a primalac raspolaže sredstvima u toku istog radnog dana kada je novac prenet na račun poslovne jedinice. Visina transfera nije, prema njegovim rečima, ograničena i provizija se, zasivno od sume koja se šalje, kreće od pet do devet evra. 

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA