ZAVRŠENI PREGOVORI SA MMF

Kako prenosi Tanjug, ministarka finansija Diana Dragutinović izjavila je danas da su završeni pregovori o četvrtoj reviziji stend-baj aranžmana naše zemlje i Međunarodnog monetarnog fonda i da će to omogućiti Srbiji da povuče dodatnih 380 miliona evra koji su namanjeni podršci deviznim rezervama.

MMF je 15. maja 2009. godine odobrio Srbiji i stend-baj aranžman u ukupnom iznosu od 2,9 milijardi evra, koji će trajati do aprila 2011. godine. Sredstva tog kredita koriste se za jačanje deviznih rezervi, kao podrška ekonomskom programu Vlade Srbije za umanjenje uticaja svetske ekonomske krize. U dosadašnje tri tranše Srbija je povukla oko 1,3 milijarde evra iz ovog aranžmana. U razgovorima koji su počeli 12. maja a okončani juče, raspravljalo se o najnovijim fiskalnim, monetarnim i makroekonomskim kretanjima i realizaciji obaveza ranije preuzetih sporazumom sa Fondom, sa posebnim osvrtom na pitanja koja se odnose na usklađivanje penzija i usvajanje zakona o fiskalnoj odgovornosti.  

U sporazumu su revidirane očekivane stope ekonomskog rasta sa dva odsto, na jedan i po procenat u ovoj godini i na tri sa ranije planiranih četiri procenta u 2011. godini. Ciljna inflacija u ovoj godini ostaje, prema rečima ministarke, na ranije predviđenom nivou od 6 odsto, plus - minus 2 procenta,a naredne godine 4,5 odsto, plus minus 2 procenta. Pošto očekivani privredni oporavak nije išao predviđenim tempom, dogovoreno je da se poveća deficit budžeta zbog manjka javnih prihoda. Dogovoreno je i da se izdvoji 6,5 milijardi dinara za isplate najugroženijim kategorijama stanovništva - penizionerima, zaposlenim u javnim službama i siromašnim opštinama,a isplatiće se, takođe i zaostale zemljoradničke penzije.

Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda, Albert Jeger izjavio je da će 2010. i 2011. biti dve teške godine za građane Srbije zbog usporenog rasta i oporavka privrede i ocenio da Srbija mora da smanji javnu potrošnju i pojača fiskalnu disciplinu da bi taj usporeni rast lakše podnela. Vlada mora do kraja godine da da predlog zakona o penzionom sistemu i predlog zakona o fiskalnoj disciplini.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA