U  KVARTALU 2010. NASTAVLJEN POZITIVAN TREND  U SEKTORU OSIGURANJA

 

Ukupna premija sektora osiguranja u prvom tromesečju 2010. godine, prema Izveštaju NBS, iznosila je 14,1 mlrd dinara (141 mil evra ili 189 mil USD) i predstavlja porast od skromnih 2,4% u odnosu na isti period prethodne godine, što je očekivana posledica uticaja finansijske krize, kroz izloženost sektora  osiguranja, između ostalih, riziku pada potražnje za proizvodima osiguranja.  

Bilansna suma društava za osiguranje u prvom tromesečju 2010. godine u poređenju sa istim periodom  2009. godine, povećana je za 16,4%, odnosno sa 91,3 mlrd dinara na 106,2 mlrd dinara. U strukturi premije učešće neživotnih osiguranja i dalje je dominantno i iznosi  86,1%. Učešće životnih osiguranja poraslo je sa 12,8% na 13,9% u prvom kvartalu tekuće godine, što je posledica porasta tih osiguranja od 11%, ali i skromnog rasta premije neživotnih osiguranja od svega 1,1%. Očekivani efekti finansijske krize u vidu pada premije neobaveznih osiguranja odrazili su se u tekučoj godini kroz pad premije imovinskih osiguranja od 4,1%. Premija osiguranja motornih vozila – kasko, koja je tokom 2009. beležila pad, ovog puta beleži rast od 0,6%. Pored rasta premije i bilansne sume, u I kvartalu 2010. godine ostvareno je povećanje kapitala društava za osiguranje od 18%, tj. sa 25,1 mlrd dinara na 29,6 mlrd. dinara, kao i povećanje tehničkih rezervi od 14,2%, uz njihovu poboljšanu pokrivenost (98%) u odnosu na isti period prošle godine. Broj društava za osiguranje povećan je sa 24 na 26, uz smanjenje broja zaposlenih za 9,6% odnosno na 10.948 zaposlenih. Navedeni pokazatelji ukazuju da se, iako usporen, nastavlja pozitivan trend stanja i razvoja na tržištu osiguranja Srbije.

Ključne oblasti kojima bi društva za osiguranje trebalo da se bave u narednom periodu, sa stanovišta supervizora, su: razvoj korporativnog upravljanja i transparentnosti, jačanje dobre prakse poslovanja i fer odnosa prema klijentima, aktivnosti na edukaciji potencijalnih osiguranika, a posebno bavljenje pitanjem predstojeće implementacije odredaba direktive Solvency II publikovane u decembru 2009. godine. Novi zakonski okvir, čiji rok primene je 31. oktobra 2012. godine, podrazumeva čvršće zahteve za adekvatnošću kapitala i procesom upravljanja rizicima društava.

 

 

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA