ERSTE BANKA IZMENILA NAČIN RAČUNANJA KREDITNE SPOSOBNOSTI

Na osnovu izmene Odluke Narodne banke Srbije o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki, Erste Banka je dozvolila zaduživanje do 40% redovnih neto mesečnih prihoda, odnosno do 60% uključujući i obaveze po stambenim kreditima.

Iz kalkulacije kreditne sposobnosti klijenata prilikom aplikacije za kredit ova banka je isključila obračunavanje:

*  5% ukupno odobrenih prekoračenja po tekućem računu
* 50% iznosa datih neaktiviranih jemstava po kreditima, izuzev u slučaju kada je ostatak duga po kreditima za koje je dato
   jemstvo veće od 10.000 evra.

Za klijente kojima je veći deo kreditnih obaveza u valuti u kojoj su i njihova redovna mesečna primanja omogućeno je zaduživanje do 40% redovnih neto mesečnih prihoda, odnosno do 60% uključujući i obaveze po stambenim kreditima. Ove promene građanima omogućavaju dodatni prostor za korišćenje kreditnih proizvoda, izjavio je Goran Kostić, direktor Sektora poslova sa stanovništvom Erste Banke. „Na primer, ako neko ima platu 30.000 dinara i želi da uzme dinarski gotovinski kredit, koji je najtraženiji kreditni proizvod u Erste Banci, od sada će njegove maksimalne mesečne obaveze umesto 9.000 dinara moći da budu 12.000 dinara“, objašnjava Kostić.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA