VLADA POMAŽE BANKAMA

Ministarka finansija Srbije Diana Dragutinović danas je u Beogradu, u razgovoru sa bankarima izjavila da Vlada priprema predloge zakona o očuvanju finansijske stabilnosti da bi banke dobile pravovremenu finansijsku podršku u uslovima poremećaja na tržištu. Udruženje banaka Srbije je saopštilo da je Dragutinović rekla da ti zakoni nemaju nikakve veze sa krizom u Grčkoj, već da se donose za buduća vremena koja budu zahtevala brzu reakciju.
Budući zakon o finansijskoj stabilnosti trebalo bi da omogući efikasne mehanizme delovanja države, imajući u vidu i realne budžetske okolnosti - prenelo je Udruženje banaka Srbije. Današnji sastanak je početak nove saradnje Ministarstva finansija i Udruženja banaka, uz uključivanje bankarskog sektora u pripremu zakona iz svoje oblasti.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA