KURS DINARA JE SLIKA STANJA PRIVREDE

Guverner Narodne banke Srbije u ostavci Radovan Jelašić izjavio je da dinar ne pada zato što banke špekulišu ili iznose novac iz zemlje i da je kurs domaće valute slika svega onoga što se dešava u privredi Srbije i inostranstvu. Jelašić je u razgovoru za Blic rekao da je domaća valuta sve bliža granici kada bi mogla da pogura inflaciju, ali da će NBS odgovoriti žešćim reakcijama iz deviznih rezervi. Kurs je slika svega onoga što se dešava u privredi Srbije i inostranstvu. U prvom kvartalu imamo značajan tekući platni deficit, manji priliv stranih direktnih investicija i nezavisno od toga što je NBS od januara do danas prodala 850 miliona evra, dinar pada, rekao je Jelašić.
Jelašić je naveo da je s mnogim privrednicima razgovarano da se obezbede od deviznog rizika, "što, naravno, košta". Komentar nekih privrednika je bio da će radije lobirati protiv Narodne banke, jer im je to jeftinije, naveo je Jelašić. Interesantno je, napomenuo je on, da niko ne traži manju javnu potrošnju, odgovorniju fiskalnu politiku, da se uspori povećanje javnog duga, ali se svi bave dinarom, koji je posledica takvog stanja. Banke su u toku prvog kvartala unosile novac u Srbiju baš kao i prošle godine. Novac su iznosila preduzeća koja su se razduživala prema inostranstvu, rekao je Jelašić.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA