NBS DOSTAVILA SKUPŠTINI SRBIJE PREDLOG IZMENA ZAKONA O NBS

Narodna banka Srbije (NBS) je Skupštini Srbije dostavila predlog izmena i dopuna Zakona o NBS. O predloženim novinama u zakonu o NBS treba da se saglasi Vlada Srbije, ali ona će to učiniti posle dostavljanja mišljenja Međunarodnog monetarnog fonda i monetarne vlasti Evropske unije.
Guverner NBS u ostavci Radovan Jelašić je ranije rekao da očekuje da novi guverner bude izabran početkom juna, posle izglasavanja izmena Zakona o NBS.Guvernera će, kako je predloženo, ubuduće predlagati predsednik Srbije, a ne Odbor za finansije Skupštine Srbije, kako je sada propisano. Razlozi za izmene i dopune Zakona o NBS su, kako je objasnio Jelašić, usklađivanje za Ustavom Srbije, jačanje nezavisnosti NBS, i preciziranje nekih odredbi među kojima o kapitalu centralne banke, pokrivanju njenih gubitaka, odnosno raspoređivanju dobiti.
NBS je predvidela da Izvršni odbor NBS, pored preuzimanja dosadašnje nadležnosti Monetranog odbora da utvrđuje i spovodi monetarnu i deviznu politiku, ima i obavezu da donosi propise iz oblasti kontrolne i nadzorne funkcije NBS i odlučuje o davanju i oduzimanju dozvola za rad finansijskim institucijma. Novim propisima trebalo bi da bude ojačana uloga Saveta guvernera u nadzoru rada NBS.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA